Miljöfokus handlar om goda vanor

3 mars, 2017

På Flottiljen strävar vi efter att uppnå långsiktig och kvalitativ hållbarhet för hyresgäster och besökare. Genom att hela tiden höja ambitionen i hållbarhetsarbetet kan vi vara föregångare i viktiga frågor som rör miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang.

FRÅN ATT DEN FÖRSTA RITNINGEN konstruerades till den sista spiken slogs i, har miljö en varit viktig del i Flottiljens dagliga drift. Därför har vi byggt vårt köpkvarter efter de miljökrav som finns för att certifiera Flottiljen enligt miljöbyggnad silver. En certifiering som blev verklighet den 27 mars 2014 och något vi är riktigt stolta över. Tack vare att vårt miljöfokus får ta plats i kvalitet- och ledningssystemet kan vi på ett enkelt sätt integrera miljöarbetet i vardagen – det skapar goda vanor.