Smart skräphantering med soldriven papperskorg

Smarta, uppkopplade skräpkorgar har flyttat in i köpkvarteret Flottiljen i Barkarby! Effektivare avfallshantering lokalt och ett mindre avtryck globalt. Det gillar vi!

Uppkopplade skräpkorgar, låter det som något som kommer att finnas i en avlägsen framtid? Inte alls, de kallas Big Belly och har nu flyttat in i köpkvarteret Flottiljen i Barkarby för att förbättra miljöarbetet av skräp och återvinning. De smarta uppkopplade papperskorgar minskar transporter, reducerar koldioxidutsläpp och ökar källsorteringen. Enheterna har även en inbyggd komprimator som ger plats åt 5 till 8 gånger mer skräp än en vanlig papperskorg och drivs genom solenergi.

Hur funkar det?

Skräpkorgen är solcellsdriven och behöver därför inte anslutas till elnät. Med hjälp av sensorer känner den av hur full korgen är och ger besked till sophanteringsansvariga när det är dags för tömning. Status uppdateras hela tiden och man kan enkelt mäta andelen sopor som går till återvinning istället för att kastas. Dessutom gör Big Belly’s slutna system att skadedjur inte kommer åt innehållet. Allt detta ger effektivare avfallshantering lokalt då det blir mindre tunga sopbilar i vårt köpkvarter och det blir ett mindre avtryck globalt.

Det gillar vi!