Har du provat att åka med de förarlösa bussarna?

19 mars, 2019

Just nu utvecklas världens modernaste kollektivtrafik i Barkarbystaden genom ett trafikprojekt mellan Stockholms läns landsting (SL), Järfälla kommun och Nobina, nordens största operatör inom kollektivtrafik. Du kan lätt hoppa på dem vid Stora torget utanför Flottiljen.

Den gemensamma visionen är att utveckla världens modernaste kollektivtrafik och en smart stad, på riktigt 

– Vi vill vara med och utveckla en stad där människor väljer att resa kollektivt framför bilen och erbjuda lösningar som ersätter traditionellt bilägande, säger Jonas Kempe, marknadsdirektör Nobina Sverige.  

Detta är givetvis en utmanande vision där man både behöver ta hänsyn till trafikfrågor i kombination med kraven på hållbara lösningar och samtidigt ha en förmåga att förutse de innovationer som väntar runt hörnet. Minst sagt komplext.   

Men redan nu kan du åka med världens första självkörande elbussar i reguljär linjetrafik i området. På sikt är visionen att bussarna ska omfatta hela sträckan – från busshållplatsen och ända fram till dörren. Just den sista biten hem är viktig att hitta en lösning för och man testar nu detta. 

– Det finns definitivt utmaningar. Vi måste också synka en tunnelbanelinje som ska vara klar 2025 samt hela projekt Förbifart Stockholm. Men tack vare en tät samverkan och gemensam styrgrupp har vi en tydlig målbild som alla står bakom och ser nyttan av, säger Jonas Kempe.  

Den tekniska utvecklingen går med en rasande fart och när möjligheten finns att köra längre sträckorkan man erbjuda mer trafik. Tekniken blir smartare och smartare, och man kan klara fler situationer samt höja hastigheten. Idag går bussarna i 12-15 km i timmen. 

– Men tekniken är inte det häftiga. Vi utgår från behoven och sedan ser vi hur tekniken kan hjälpa oss och möta de behoven, säger Jonas Kempe.  

Under våren 2019 utvärderas piloten för att se på möjligheten att utöka antalet bussar.